O svetelnom koreni

dioscorea svetelny korenPôvodne pochádza Dioscorea batatas zo severnej Číny. Nutnosť jam čínsky nazvať novým menom vzišla z pestovania mnohých druhov yamov. Druh Dioscorea batatas s vlastnosťou uchovávania svetelného éteru vychádza z pôvodného jamu (čínsky Shan Yao). Všetky ostatné druhy yamov sa z nich vyvinuli. Rudolf Steiner sa zmienil o jame čínskom celkom jednoznačne oproti všetkým ostatným druhom yamov.

Od roku 1996 sa pod vedením Ralfa Rößnera pestuje svetelný koreň vo veľkom rozsahu na celom svete.
Aby sa zachovala jedinečná schopnosť svetelného koreňa - schopnosť ukladať svetelný éter - je nutné dodržiavať pri jeho pestovaní a spracovaní isté pravidlá. V prvom rade je dobré dodržať princípy biologicko-dynamického poľnohospodárstva, ale tiež napríklad aj o prevenciu kríženia s ostatnými druhmi yamov. Preto pojem "svetelný koreň" (nemecky Lichtwurzel) má označovať potraviny a ďalšie výrobky obsahujúce korene alebo listy s vysokým podielom tejto sily, ktoré boli vyrobené na posilnenie životných síl človeka. Je preto pre ľudí z vysoko vyspelých krajín veľmi zdravý a oživujúci. Dodáva silu a pomáha voľnému prúdeniu životných síl v tele. Ľudia pracujúci s touto rastlinou ju nazvali svetelný koreň a bude naďalej týmto menom odlíšená od ostatných Dioscorea batatas.

Pestovanie svetelného koreňa v súlade s jeho podstatou je o niečo náročnejšie. Ak sa má zachovať požadovaná kvalita, je pri jeho spracovaní nutné zaistiť nevyhnutné podmienky. Pri ostatných druhoch jamu totiž požadovaná jedinečná vlastnosť nebola preukázaná. Pretože schopnosť ukladať svetelný éter je bežne takmer nevnímateľná, opísal Ralf Rössner sedem vonkajších znakov, podľa ktorých možno svetelný koreň od ostatných yamov odlíšiť:

  • Schopnosť uchovávať svetelný éter je v podstate spojená s výraznou tendenciou hľuzy rásť do hĺbky. Ak je svetelný koreň kultivovaný v materskom humuse, môže koreňová hľuza vrastať do hĺbok viac ako dva metre. (Dôsledok takto sťaženého pestovania nás nesmie zvádzať k tomu, aby sme chceli túto bytostne podmienenú vlastnosť pestovania utlmiť.)
  • Poloha listov na výhonkoch je nápadne "živá"- listy môžu rásť na výhonku po úsekoch proti sebe, striedavo, jednotlivo, v páre či dokonca v trojici.
  • Listy svetelného koreňa majú červenofialový okraj.
  • Rezné plochy hľuzy musia byť po uschnutí snehovo biele. (To svedčí o tom, že po fyziologickej stránke tu neprebiehajú žiadne procesy oxidácie.)
  • Tvorí len čisto samčie alebo čisto samičie rastliny. Schopnosť ukladať svetelný éter majú výhradne samčie rastliny. (Do dôsledku vzaté môžeme z tohto dôvodu označovať ako svetelný koreň iba tieto.)
  • Pri zbere udrie do očí aj necvičeného pozorovateľa svetelnosť hľúz, ktoré sú mimoriadne citlivé, krehké a zraniteľné a "stvrdnú" až v priebehu nasledujúcich hodín.
  • Svetelný koreň spôsobuje aj v maličkých dávkach nápadný pocit sýtosti. (Čo sa fyziológie výživy týka nemožno na základe meraní obsahových látok tento jav vysvetliť.)