viric-vody-abio-polovica
Kód produktu: viricnahr012

Vírič vody 1 l - polovica - náhradný

Polovica víriču vody. 

„Starec vravel: Jeden prostriedok poznám, je to živá voda. Kto sa z nej napije, ten sa uzdraví, ale je ťažké ju nájsť. Sotva sa jej kráľ napil, pocítil, že jeho nemoc mizne, a bol silný a zdravý ako za dní svojej mladosti.“„Starec vravel: Jeden prostriedok poznám, je to živá voda. Kto sa z nej napije, ten sa uzdraví, ale je ťažké ju nájsť. Sotva sa jej kráľ napil, pocítil, že jeho nemoc mizne, a bol silný a zdravý ako za dní svojej mladosti.“
Z rozprávky bratrov Grimmovcov Živá voda


Viac informácií aj tu

 

Vírič vody

Voda vysokohorských potokov patrí k vode najbohatšej na energiu, ktorú nám poskytuje matka Zem vo svojej kozmickej harmónii. V onom citlivom okamihu, pri ktorom sa vodný vír roztriešti v chaose, akoby prešiel nespočetnými maličkými vírmi, sa vytvárajú reťazce kvapalných kryštálov (polyméry) so svojou príťažlivou silou. Tie udržujú vnútornú štruktúru vody.

Ralf Rösner: "Bio usmerňovač vody, ktorý som vyvinul, tento prírodný jav napodobňuje. Účinky viditeľné pri porovnávacích pokusoch pri pestovaní rastlín na poli sú udivujúce. Napríklad rastliny zalievané zvírenou vodou klíčia rovnomernejšie a silnejšie, sú odolnejšie a chutia výraznejšie. Tieto série pokusov s rastlinami , ktoré boli zalievané vodou vírenou za rozdielnych konštelácií, mi poslúžili k tomu, aby som otestoval rozdielne vírenú vodu, a tak sa dostal pomerne rýchlo k vyhodnotiteľným porovnávacím výsledkom. "

V pieste víriča máme možnosť vytvoriť "ideálny" vír podľa predlohy z prírody. V procese chaotizácie pri rozstrekovaní vody v dolnej banke môžeme vo vode vymazať staré, čo do podstaty cudzie informácie (napr. negatívne frekvencie zo zaťaženia mesta škodlivými látkami). Pri tom sa skrze samotný vír môže znovu spojiť bytosť vody so svojou Prasubstanciou a nanovo do seba prijať kozmické sily. Tým, že oba procesy (vírenie a rozstrekovanie) prebiehajú súčasne, vzniká vír, ktorý vodu étericko-energicky nabíja a takto oživuje. Pri tvorbe nových reťazcov kvapalných kryštálov tak znovu vzniká napätie. Vodná kvapka je prebudená z nehybného života k životu vnútorne prúdiacemu a získava späť svoje pôvodné vitálne a formotvorné sily. (To možno pod zodpovedajúcim mikroskopom dobre vidieť.) A aj keď voda prejde varom, zostávajú v nej tieto reťazce kryštálov naďalej obsiahnuté.

Desať rokov výskumnej práce

"Všetko dajú bohovia tým, ktorí sa usilujú o harmóniu."
Pretože tvar víru má rozhodujúci vplyv na úspech procesu, musela sa dať víriču taká forma, aby sa vo výsledku priblížil čo najviac ideálu. Ako najúčinnejšie sa ukázalo, keď vírič získal tvar dvoch vajíčok, postavených špičkami k sebe. Zásadný význam mal tiež pomer veľkosti a prietokového otvoru. Potom bolo nutné nájsť najlepší uhol pre "lievik", lebo ten zásadne ovplyvňuje rýchlosť otáčania. Nájdenie správneho skla bol jeden z posledných, ale aj najťažších úloh. Jednou z požadovaných vlastností bolo to, že nesmelo obsahovať kov. Vďaka dobrým radám a spolupráci s odborníkmi v sklárni Lauscha som potom objavil čistý krištáľ. A spolu so skúsenosťami sklárov som našiel podnik s potrebnými službami a zodpovedajúcim vybavením.
Ralf Rößner

"Víriaci lievik je jediná forma na Zemi, ktorá siaha až do najvyšších hierarchií." Rudolf Steiner

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.