Skúste pestovať svetelný koreň

článok z BIO Měsíčníku 3/2014, str. 15,16.
Autorka: Mirka Vohralíková
Príloha:  článek - Bio měsíčník 3/2014 [241.9 kB, pdf]